HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

ORVELTE - Bij een brand op een pluimveebedrijf aan het Oranjekanaal Noordzijde bij Orvelte zijn 18 augustus een aantal hoogspanningskabels door de hitte bezweken.
Door het veiligheidsprotocol Blussen onder Hoogspanning is het nablussen lastig is. Het huis van de pluimveehouder bleef gespaard en er raakten geen mensen gewond.
Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.

Hoogspanningskabels
Boven de schuren lopen hoogspanningskabels. Een aantal daarvan is bezweken door de hitte. De kabels, waar nog een tijdje spanning op stond, liggen bovenop de smeulende resten van de schuren. Het was daarom voor de brandweer lange tijd niet veilig om te beginnen met nablussen. Even voor zeven uur vanmorgen is de spanning van de kabels gehaald, maar netbeheerder TenneT moet nog wel een paar reparaties uitvoeren voordat de brandweer veilig kan nablussen.
Omdat het vuur even na zeven uur vanmorgen weer oplaaide aan de achterkant van de schuren, blust de brandweer nu heel gericht met een straal om het vuur onder controle te houden. Het echte nablussen kan pas beginnen als netbeheerder TenneT zeker weet dat er geen spanning meer op de kabels zit.
Volgens Oving zijn de kabels belangrijk voor de stroomvoorziening van een groot gebied. Omdat niet alle kabels gesmolten zijn, is het netwerk nog intact. Oving waarschuwt wel dat er nu geen back-up stroomvoorziening is, mocht zich nog een calamiteit voordoen. (bron: RTV Drenthe)

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)