#besluit Gemeenteraad Veenendaal

 • Raadsbesluit Verkabeling 17 oktober 2019

  17 oktober heeft de Veenendaalse Gemeenteraad besloten financiering voor de verkabeling van de Hoogspanningsmasten beschikbaar te stellen. Na zestien jaar komt er een einde aan de onzekerheid voor zo’n tweeduizend inwoners in Veenendaal die dicht bij de Hoogspanningsmasten wonen. Na een besluit van de Gemeenteraad duurt het nog meer dan een jaar met Projectvoorbereiding en aanbesteding,voordat met de uitvoering van de verkabeling kan worden gestart. 
  Leden van het Platform en belangstellenden volgden de vergadering op de tribune van de Raadszaal.
  Via de website veenendaal.raadsinformatie.nl van 17 oktober 2019 is de vergadering terug te kijken.  

  Het raadsvoorstel is hier online te vinden op de website van de Gemeente Veenendaal of hier te lezen als PDF bestand op onze website.

  Beoogd resultaat Besluit
  Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen de woongebieden van Veenendaal ten
  behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat.
  Argumenten
  1.1 Sluit aan bij raadsprogramma, uitkomst consultatie en motie Kadernota 2019
  In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is het volgende opgenomen: Vanuit
  een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds
  brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de lijn boven woningen, scholen en
  zorginstellingen. We zetten ons actief in om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen
  maken van de mogelijkheden van de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Tijdens de consultatie
  in april 2019 over de uitkomsten van de businesscase werd deze ambitie nogmaals bevestigd. Ook
  werd duidelijk dat de dekking voor de gemeentelijke bijdrage de grootste uitdaging vormt.