HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In juli heeft Tennet een stijging van het stroomverbruik in Nederland waargenomen, net als vorige maand het geval was. Na een daling in april en mei lijkt de opwaartse trend die eind 2014 werd ingezet hervat te worden.

 

Tennet publiceert maandelijks de cijfers van het elektriciteitstransport dat over het openbare hoogspanningsnet plaatsvindt, en specificeert daarbij import, export, productie en verbruik. Die cijfers zijn (wat verbruik en productie betreft) representatief voor 88% van het stroomverkeer. De gegevens slaan op de meest recente, achterliggende maand, waarbij de vorige elf maanden zijn opgeteld (de voortschrijdende jaartotalen).

Het stroomverbruik in juli plus de elf voorgaande maanden kwam uit op 99,49 TWh, zo'n 50 GWh meer dan een maand eerder. Het extra verbruik kon worden opgevangen met eigen productie: ook de binnenlandse stroomproductie nam in die orde van grootte toe en kwam uit op 88,38 TWh. Import van stroom daalde naar 26,2 TWh, terwijl de export steeg naar 15,09 TWh.
Bron energia.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)